Hopp til innhold

Oppgave

Regnerekkefølge

Her gjelder det å huske i hvilken rekkefølge de ulike regneoperasjonene skal gjøres når det ikke er parenteser som styrer det.

LK06

1.1.1

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 4·3+5

Løsning

=12+5=17

b) 5+4·3

Løsning

=5+12=17

c) 5+4·3

Løsning

=9·3=27

d) 10+8:4-4

Løsning

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Løsning

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Løsning

=126=2

g) 4+416

Løsning

=816=12

h) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra.

Løsning

Her er oppgavene løst med CAS i GeoGebra.

CAS-utregning med GeoGebra. Oppgavene 1.1.1 a til og med 1.1.1 g er regna ut på hver sin linje. Skjermutklipp.

1.1.2

Regn ut uten hjelpemidler.

a) 3+2·4-7

Løsning

 =3+8-7=4

b) 3·4+2-7·3

Løsning

 =12+2-21=-7

c) 3+2·6-5·3

Løsning

 =3+12-15=0

d) 4+6-2·2-10

Løsning

 =8·2-10=16-10=6

e) 151+2

Løsning

 =153=5

f) 9+112

Løsning

 =202=10

g) 8+2·42·3+2

Løsning

 =8+86+2=168=2

h) 157-4+9-4·3

Løsning

 =153+5·3=5+15=20

i) 5-3-52-10-3

Løsning

 =5--22-7=5--1-7=5+1-7=-1

j) Kontroller svarene dine med CAS i GeoGebra.

Løsning
CAS-utregning med GeoGebra. Oppgavene 1.1.2 a til og med 1.1.2 i er regnet ut på hver sin linje. Skjermutklipp.
Sist oppdatert 30.06.2021
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Tallregning