Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke spor legger du igjen etter deg?

Daglig legger vi igjen mange spor etter oss. Det gjelder i stor grad digitale spor. Her skal du finne ut hvilke digitale spor du legger igjen hver dag og drøfte personvernet.

LK20
En person holder nettbrett med illustrerte symboler svevende over appen. Illustrasjon.

Oppgave 1:

Tenk over hvilke apper du bruker på mobil eller nettbrett i løpet av en vanlig dag.

  1. Hvor mange apper og hva slags type apper bruker du?
  2. Velg to av de vanligste appene du bruker, men se om du kan finne tre forskjellige typer apper, altså som du bruker til forskjellig formål. Gå så inn på innstillingene og finn ut hva appen kan lagre om deg, eller hvilke tilganger appen gir til annet innhold på telefonen din.


    Var det lett å finne ut? Tror du mange sjekker personverninnstillingene? Hvorfor/hvorfor ikke?

  3. Spør så noen voksne hjemme om hvilke apper de bruker mest på sin telefon og om de er bevisst tillatelser de har godkjent for de forskjellige appene.


    Var det forskjell på de voksnes holdning til bruk av apper og dine egne holdninger? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppgave 2:

  1. Gjør et googlesøk på ditt eget navn. Hva fant du? Ble du overrasket over mengden informasjon, eventuelt mangel på informasjon? Hva med bilder? Var det lett å finne bildene som ligger av deg på sosiale medier og blogger? Diskuter hvorvidt du vil at informasjonen om deg og bildene av deg skal bli liggende ute.
  2. Diskuter med sidemannen: Er det greit at de voksne hjemme legger ut bilder av deg uten å spørre først?
  3. Drøft hvorvidt personvernet ditt er mindre beskyttet på grunn av mobil- og nettbruk.
Sist oppdatert 10.06.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Digital hverdag