Hopp til innhold

Film og filmklipp

Når teknologien invaderer livet vårt

Mediebruken blant barn og unge øker stadig. Filmen Når teknologien invaderer livet vårt handler om barn og ungdom som har dataspill som aktivitet på fritida, og hvilke konsekvenser det kan få.

To gutter sitter ved bordet. En holder på med mobil, den andre med nettbrett. Foto.

Hvor mye tid bruker vi på digitale verktøy?

Før du ser filmen

 1. Lag en oversikt over hva du bruker tiden din på i løpet av ei uke. Det kan være familie, skole, arbeid, søvn, spising, trening, sosiale medier, være fysisk sammen med venner, dataspill med eller uten venner, lekser, se film eller TV-serier og så videre. Sett det gjerne inn i skjemaet "Min uke".

  1. Var det noe som overrasket deg med hva du bruker tiden din til?

  2. Hva skulle du ønske at du brukte mindre tid på?

  3. Hva skulle du ønske at du brukte mer tid på?

Min uke

Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

01.00

02.00

03.00

04.00

05.00

06.00

07.00

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

Film: Når teknologien invaderer livet vårt

Oppgaver til filmen

 1. Hvilke utfordringer tenker du digitale medier gir barn og unge?

 2. Hvordan kan du veilede barn og unge til å takle disse utfordringene?

 3. Mange kjente filosofer, blant annet Buber, Bakthin og Lévinas, mente at vi mennesker blir til i fysiske møter med den andre. Hva tenker du om at vi mennesker møtes via nettet?

 4. Hvordan blir barn og unges identitet påvirket av digitale medier? Tenk for eksempel på dataspill, blogger, serier, sosiale medier.

 5. Hvilke muligheter gir digitale medier for barn og unge?

Etterarbeid

 1. Hvilke digitale verktøy kjenner du til som blir brukt av barn i barnehagen, barneskolen og ungdommer?

 2. Barn og unge trenger tilpassede grenser for bruk av digitale verktøy. Hvilke grenser skal vi sette for barn og unge? Fortell hvorfor.

 3. Å reflekterer over din voksenrolle i møte med barn og unge er viktig i alt arbeid som barne- og ungdomsarbeider. Hvordan kan du være en klok voksen når du samtaler med barn og unge om digitale medier? Begrunn.

 4. Hvilke konsekvenser kan det ha for barn og unge hvis digitale medier preger størsteparten av våkentiden deres?

 5. Spillavhengighet er et stort problem i et folkehelseperspektiv. Finn ut hvilke problemer som kan oppstå for

  • den enkelte

  • nære relasjoner

  • samfunnet

 6. Netthets og nettmobbing er dessverre blitt en virkelighet for mange barn og unge. Hvordan vil du jobbe for å gjøre barn og unge bevisste på hva de legger ut på nettet?

 7. Når synes du at barn skal bli introdusert for ulike digitale verktøy som nettbrett, dataspill, filmer, sosiale medier og lignende? Noter argumenter for det du mener.

 8. De fleste digitale plattformer har aldersgrenser. Finn ut hvilken aldersgrense det er på de digitale mediene du bruker. Finn argumenter for og imot aldersgrensen på de ulike plattformene, og skriv dem ned.

 9. Legg argumentene fra oppgave 7 og 8 i en boks i klasserommet. Trekk en og en lapp. Les opp argumentet. La hver enkelt få to til tre minutter på å finne argumenter for om de er enig eller uenig.

Sist faglig oppdatert 18.10.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Digital hverdag