Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Leting og boring

Innholdet i Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet omfatter både geologien som er grunnlaget for petroleumsreservoarene, og metoder og utstyr som brukes for å finne olje og gass på en trygg og økonomisk forsvarlig måte.

Brønnsikringsutstyr for boring

I brønnen er boreslammet primærbarrieren og sekundærbarrieren er ventiler som kan stenges for å sikre det ytre miljøet. Ventilene skal kunne stenge både på innsiden av borestrengen og på utsiden av borestrengen.

Læringsressurser

Brønnsikringsutstyr for boring