Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Leting og boring

Innholdet i Leting og boring dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet omfatter både geologien som er grunnlaget for petroleumsreservoarene, og metoder og utstyr som brukes for å finne olje og gass på en trygg og økonomisk forsvarlig måte.

Offshore installasjonstyper

Flytende og faste installasjoner er konstruert slik at de passer til ulike havdyp og områder offshore. Det er svært like systemer om bord, de to største ulikhetene er om installasjonen er flytende eller står på havbunnen, og om den skal brukes til boring, vedlikehold eller olje/gass-produksjon.

Læringsressurser

Offshore installasjonstyper