Hopp til innhold

Fagartikkel

Trykkskjema for «drillers metode»

Plansjen viser hvordan trykket utvikler seg i brønnen og i borestrengen når vi sirkulerer ut gass og sirkulerer inn drepevæske ved hjelp av drillers metode. Plansjen viser sammenhengen mellom trykk og volum.

Trykk- og volumskjema for dreping av brønn. Illustrasjon.

Skjemaet viser hvordan trykket utvikler seg mens vi sirkulerer ut gassen og fyller brønnen med drepevæske.

Sist faglig oppdatert 20.04.2018
Skrevet av Sissel Paaske

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs