Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om borevæsker?

Borevæskenes oppgaver i brønnen er viktige både for sikkerhet og effektivitet i boringen. Her kan du sjekke om du husker fakta om borevæsker.

Hva kan du om borevæsker?

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs