Hopp til innhald

Egenvurdering

Hva kan du om Bottom Hole Assembly?

Kjenner du detaljene om utstyret som brukes i borestrengen? Test deg selv i denne oppgaven.

LK06
Sist oppdatert 28.07.2017
Skrive av Linda Vasshus Lidal
Rettshavar: Cerpus AS

Læringsressursar

Boring

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs