Hopp til innhold

Egenvurdering

Hva kan du om boreproblemer?

Denne oppgaven gir deg faktasetninger om boreproblemer. Setningene kan du kopiere til dine egne notater.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs