Hopp til innhold

Film og filmklipp

Retningslinje for fjernoperert rørhåndtering

Retningslinjer og rutiner for fjernoperert rørhåndtering i bore- og brønnoperasjoner er utarbeidet som et resultat av krav fra PTIL om risikoreduksjon for personell offshore. Det er registrert en betydelig nedgang i klem- og håndskader etter at det ble innført krav til fjernoperert rørhåndtering.

På boredekket og på rørdekket er de fleste rørhåndteringsoperasjonene fjernoperert. Til dette er det utviklet mange ulike maskiner som har hver sin oppgave. Videoen viser hvordan rør blir operert med en fjernstyrt maskin.

Fjernoperert rørhåndtering.

Retningslinje for fjernoperert rørhåndtering

Retningslinje 081 fra Norsk olje og gass

Unntak

Det er enkelte operasjoner hvor det er svært vanskelig eller urimelig å stille krav om fjernoperert rørhåndtering, men standard arbeidsoperasjoner skal ha fjernoperert rørhåndtering på norsk sokkel. Eventuelle avvik fra retningslinje 081 skal behandles internt i selskapene.

Sist faglig oppdatert 04.07.2018
Skrevet av Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

HMS-regler i arbeidsoperasjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs