Hopp til innhold

UTGÅTT - Brønnteknikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Brønntesting

Brønntesting, eller produksjonstest, er en undersøkelse av hvor mye olje og gass som kan strømme fra reservoaret gjennom en brønn. Da sjekkes både trykk og strømningsrate over lengre tid og i flere intervall.

Læringsressurser

Brønntesting

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs