Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Havbunnsløsninger

Når nye felt skal bygges ut, vurderes det om det er mulig å benytte havbunnsinstallasjoner. Årsaken er at det er mindre ressurskrevende å legge fjernstyrte anlegg på havbunnen enn å ha en eller flere bemannede installasjoner på feltet.

Læringsressurser

Havbunnsløsninger