Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Reservoartrykk

Felt som er store nok til utbygging må utnyttes mest mulig. Brønnene plasseres slik at oljen drives inn mot brønnen på grunn av trykkforskjell mellom reservoaret og brønnen.Permeabiliteten i reservoaret avgjør om oljen strømmer lett til brønnen.

Læringsressurser

Reservoartrykk