Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Brønndreping

For å drepe en produksjonsbrønn fylles den med en væske som danner et hydrostatisk trykk som er høyere enn trykket i reservoaret. Brønndreping brukes til midlertidig stopp i produksjonen for å kunne gjennomføre vedlikehold i brønnen, eller før brønnen skal plugges.

Læringsressurser

Brønndreping