Hopp til innhold

UTGÅTT - Brønnteknikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Kompletteringsvæsker

Kompletteringsvæsker brukes i brønnen når borefasen er avsluttet. Væsken skal bidra til brønnkontroll og beskytte formasjonen og utstyret som er plassert i brønnen.

Læringsressurser

Kompletteringsvæsker

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs