Hopp til innhold

Brønnteknikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Lagring og transport fra feltet

Olje lagres i lagerceller på installasjonen og overføres til lastebøyer for transport til land i tankskip. Gass føres i omfattende rørsystemer for ilandføring fra norsk sokkel. Gass, som komprimeres først, leveres til Norge og Storbritannia og det europeiske kontinentet.

Læringsressurser

Lagring og transport fra feltet