Hopp til innhold

UTGÅTT - Brønnteknikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold

Innholdet i Komplettering, produksjon og brønnvedlikehold dekker kompetansemålene til programfaget i brønnteknikk Vg2. Emnet beskriver reservoaret, strømning gjennom reservoaret og opp i brønnen, utstyr og metoder for komplettering og brønnvedlikehold samt prosessering og transport av olje og gass.

Lagring og transport fra feltet

Olje lagres i lagerceller på installasjonen og overføres til lastebøyer for transport til land i tankskip. Gass føres i omfattende rørsystemer for ilandføring fra norsk sokkel. Gass, som komprimeres først, leveres til Norge og Storbritannia og det europeiske kontinentet.

Læringsressurser

Lagring og transport fra feltet

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs