Hopp til innhold

Oppgave

Komposisjonsøvelser

Komposisjon er å sette sammen noe til en helhet. Hver dag velger du klær som passer sammen. Hos frisøren velger du en frisyre som uttrykker noe. Som fagperson komponerer du for å skape et uttrykk eller produkt. Bli kjent med ulike komposisjonsvirkemidler gjennom praktiske øvelser.

LK20
Bildekollasj som viser ulike former og farger. På bildene er en kvinne med rosa hår, kakeformer, keramikk-krukker, en mann som maler en hvit vegg blå, skyskrapere og ulike installasjoner med sirkler og diverse teksturer. Kollasj av foto.

Fokusord

Det er viktig å kunne noen faglige ord og begreper når du skal lære om komposisjon. Videre vil du finne øvelser du kan gjøre for å bli bedre kjent med følgende fokusord:

 • geometrisk og organisk form
 • kontraster
 • rytme
 • bevegelse
 • balanse
 • symmetri og asymmetri
 • det gylne snitt

Geometrisk form

Sirkelformet treplate med geometrisk mønster utskåret. Foto.

Stramme former danner et geometrisk mønster.

 • konstruerte og nøyaktige former

 • sirkel, trekant, rektangel, firkant, pentagon og heksagon
 • tegnes ved bruk av linjal og passer

Organiske former

 • frie former

 • uklart omriss

 • hører naturen til


Øvelse 1

 • Tema: arkitektur
 • Fotografer arkitektur eller interiør som viser geometriske former og linjer, i nærområdet ditt.
 • Fotografer arkitektur eller interiør som viser organiske former og linjer.

Kontraster

Person i forgrunnen har hullete dongeribukse på og står med beina fra hverandre. I mellomrommet mellom beina ser man ei jente i bakgrunnen. Hun står lent inntil en murvegg og har på seg en hullete dongeribukse og caps. Foto.

Størrelseskontrast: Du kan bruke ulike størrelser bevisst for å overdrive noe.

Alle komposisjoner bør ha kontraster for å skape liv og oppmerksomhet. Store ulikheter skaper store kontraster, liv og spenning. Små kontraster gir et roligere uttrykk. Du kan jobbe med flere forskjellige kontraster. Noen av disse er

 • fargekontrast

 • formkontrast

 • størrelseskontrast

 • materialkontrast

Øvelse 2

 • Tema: arkitektur
 • Ta foto av kontraster i nærområdet ditt.
 • Ta nært utsnitt av motivet.
 • Finn minst ett motiv med kontrastene størrelse, form, farge, materialer og lys.

Rytme

Rytmer er gjentakelser av elementer. Rytme har med inndeling å gjøre,
enten jevnt og symmetrisk eller uregelmessig og asymmetrisk.

Designer maler med svart maling i stort format. Foto.

Bølger i en komposisjon vil skape bevegelse ved at øynene våre følger linjene.

Bevegelse

Bevegelse i en komposisjon handler om fart, retning, aktivitet og kraft. Bevegelse i et design skaper et spennende og dynamisk uttrykk og er det motsatte av ro og harmoni. linjer, bølger eller s-linjer skaper bevegelse, spenning, dybde og dynamikk.

Ro

Retningen på linjene i et bilde er med på å skape uttrykket. og linjer skaper ro. Vertikale linjer gir et inntrykk av høyde, kraft og verdighet. Geometriske former er konstruerte, rette og stabile. Slike former er mer statiske og vil skape mer ro. Pyramiden er ei geometrisk form som har et lavt tyngdepunkt, og uttrykker harmoni, ro og stabilitet.

Øvelse 3

 • Tema: arkitektur
 • Gå på jakt og fotografer utsnitt med rytme, bevegelse og ro på skolen din, både ute og inne.

Komposisjon

Når vi skal plassere elementer i en komposisjon, har vi ulike virkemidler. Komposisjonsprinsipper vi kan bruke, er for eksempel det gylne snitt eller tredelsregelen, symmetri eller asymmetri.

Det gylne snitt og tredelsregelen

Heisekran i solnedgang inndelt etter det gylne snitt. Fire linjer deler bildet i ni ruter (tre ganger tre). Punktene der linjene krysser hverandre, er markert med sirkler. Foto.

Det gylne snitt

Det gylne snitt er en deling av ei linje eller flate som oppleves som harmonisk. Komposisjonsprinsippet har vært brukt siden antikken. Det skaper asymmetrisk balanse.

Tredelsregelen går ut på det samme, men er en raskere og enklere metode. Dersom du tenker deg at du deler flata i produktet eller arbeidet ditt i tre deler horisontalt og vertikalt, vil du få et rutenett med ni ruter. Du kan plassere et blikkfang, et hovedmotiv eller et element langs linjene eller i ett av de fire punktene der linjene krysser hverandre.

Balanse

Ordet balanse betyr "likevekt", og vi søker som regel etter balanse i omgivelsene våre. Med balanse mener vi fordelingen av de enkelte elementene i en komposisjon. Når du lager et produkt, er det viktig at det ikke oppleves som at det vipper mot den ene eller andre sida. Det kan være symmetrisk balanse eller asymmetrisk balanse.

Asymmetrisk balanse

Asymmetrisk balanse er når det er ulik visuell vekt på objektene som balanserer hverandre. Asymmetri skaper bevegelse og spenning.

Asymmetrisk komposisjon av sirkler, med flere sirkler på venstre side og enn på høyre side. Illustrasjon.

Asymmetri

Symmetrisk balanse

Symmetrisk balanse er når produktet er balansert med forholdsvis like objekter på hver side av en tenkt akse. Symmetrisk balanse skaper harmoni, en følelse av noe klassisk og litt høytidelig, men den virker også statisk eller stillestående og kan oppleves som kjedelig.

Øvelse 4

 • Fotografer arkitektur i nærområdet ditt. Bruk det gylne snitt i utsnittene dine.
 • Let deretter etter asymmetri og symmetri i motivene du fotograferer.
Sist oppdatert 09.06.2021
Skrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland

Læringsressurser

Komposisjon