Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vurder kommentarer om falske nyheter

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Jente som huker av for grønt. Foto

Hvem er du enig med?

Finn en artikkel med kommentarfelt i en nettavis.

Les gjennom kommentarene.

  1. Finn en kommentar som du er enig i.
  2. Finn en kommentar som du er uenig i.
  3. Presenter de kommentarene du har valgt, for de andre elevene i klassen, og begrunn hvorfor du er enig og uenig med kommentatorene.
Sist oppdatert 15.05.2018
Tekst: Jan-Arve Overland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Kildekritikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter