Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Foredrag om medieutviklingen i Norge

Du blir spurt om å holde et foredrag for medelever om medieutvikling i Norge etter 1900. I foredraget skal du fokusere på fire viktige hendelser i norsk mediehistorie som du selv plukker ut. Husk at dette skal være en tekst som skrives som grunnlag for muntlig formidling!

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
  1. Skriv manus til foredraget der du presenterer disse hendelsene og argumenterer for hvorfor du mener de er sentrale.
  2. Foredraget skal understøttes av illustrerende virkemidler. Du skal:

    • foreslå illustrerende virkemidler, for eksempel lyd, foto, tegninger, filmsnutter
    • begrunne valget av virkemidler
    • forklare hvordan du vil bruke virkemidlene i foredraget
Sist oppdatert 03.12.2018
Tekst: Jan-Arve Overland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale