Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lokalaviser på hjemstedet ditt

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Norske lokalaviser
Norske lokalaviser som blir utgitt på nynorsk.

I denne oppgaven skal du studere historien til lokalavisene på hjemstedet ditt.


Oppgave

 1. Hvilke lokalaviser kommer ut på hjemstedet ditt i dag?
 2. Når ble disse avisene utgitt for første gang?
 3. Hvem sto bak den første utgivelsen?
 4. Hva heter dagens redaktør?
 5. Var avisene tidligere talerør for bestemte politiske partier?
  I tilfelle hvilke?
 6. Hvilket språk eller målform (nynorsk, bokmål, samisk osv.) brukes i avisene? Har dette alltid vært slik?
 7. Har det tidligere vært flere aviser på hjemstedet ditt? I tilfelle ja: Når ble de nedlagt, og hvorfor ble de nedlagt?
 8. Hvor mange lesere har avisen(e) i dag?
 9. Hvordan finansieres driften av lokalavisene på hjemstedet ditt? (Stikkord: abonnement, løssalg, reklame, ulike støtteordninger)
 10. Forsøk å finne en eldre utgave av en av lokalavisene og sammenlign den med dagens avis. Hvordan har avisen endret seg med hensyn til innhold og layout?
Sist oppdatert 25.01.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale