Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Virkemidler i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemidlene kan være å bruke humor eller alvor, eller lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen oppleve nytteverdien av produktet det blir reklamert for.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sist oppdatert 07.05.2018
Tekst: (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Markedskommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter