Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Dramaturgi i realityserier

Del klassen inn i grupper på to elever. Hver gruppe velger en episode fra en realityserie og lager et notat der de beskriver måten episoden er bygd opp på (dramaturgien).

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ungdommer jobber sammen rundt et bord. Foto.

Gruppeoppgave

Beskriv dramaturgien både med ord og i form av en grafisk framstilling (dramaturgimodell).

To og to grupper går deretter sammen og sammenligner dramaturgien i de to seriene gruppene har valgt. Finn likheter og forskjeller. Diskuter: Skjer ting ”av seg selv” (deltakerstyrt), eller virker det som om hendingsforløpet er iscenesatt eller styrt av produsenten?

Sist oppdatert 17.10.2019
Tekst: Jostein Saakvitne (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fortelleteknikk i medietekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter