Hopp til innhold

Øvelse

Observere avføring fra kyr og kalver

I denne oppgaven skal du observere og vurdere normal og avvikende avføring fra sinkyr, lakterende kyr og kalver.

LK20

Bløt storefemøkk i løsdrift

Avføringa kan fortelle oss mye om helsetilstanden til et dyr. For å kunne se om et dyr har unormal avføring (for eksempel diaré, blod i avføring eller lignende), er det viktig først å vite hva som er normal avføring, for å ha et sammenligningsgrunnlag.

Velg to sinkyr, to kyr i produksjon og to kalver. Observer avføringa og beskriv den så nøye som mulig. Få med farge, konsistens, fôrpartikler, form og lukt.

Hvordan gjør du dette i praksis?

  • Velg deg ut et dyr. Det kan være lurt å ta et dyr som ligger, for det vil ofte gjøre fra seg når det reiser seg. Eller du kan følge med på dyra som står og går, og se om noen av dem gjør fra seg.
  • Beskriv hva du ser.
  • Bruk gjerne det vedlagte skjemaet til å dokumentere.

Hva skal du observere?

  • Konsistens: For å bedømme konsistensen kan du tråkke forsiktig i avføringa og se hvor tydelig støvelmerket er i avføringa. Dess tydeligere du ser mønsteret etter støvelen i avføringen, dess hardere er konsistensen.
  • Fôrpartikler: Kan du se rester av fôr (gras) i avføringa? Hvor lange er disse restene?
  • Lukt: Lukter det mer eller mindre enn normalt? Hva er normal lukt?
  • Beskriv form og farge.

Filer

Sist oppdatert 29.05.2020
Skrevet av Hanne Amundsen

Læringsressurser

Storfe