Hopp til innhold

Forsøk

Finn spireprosenten i korn

Skal vi få et godt resultat, er vi avhengige av godt såkorn med høy spireprosent – og lite ugras. I dette forsøket lærer du hvordan vi finner ut hvor stor andel av kornet vi sår, som spirer.

LK20LK06
Hender fulle av såkorn. Foto

Såkorn

Du trenger:

  • stor potte eller et kar med jord
  • sand
  • gjennomsiktig plast
  • såkorn

Dokumentasjon

Når vi gjennomfører et forsøk, kan vi dokumentere det vi gjør.
Da beskriver vi hva vi gjorde, og hva vi fant ut.
Ta gjerne bilder som kan brukes i dokumentasjonen.

Du kan bruke dokumentasjonsverktøyet for å komme i gang.

Bildene kan du sette inn i etterkant.

Framgangsmåte:

  1. Fyll jord i potta så den er trekvart full. Fukt jorda godt. Press jorda passelig hardt sammen. Dette skal tilsvare såbunnen etter harving.
  2. Tell opp minimum 50 korn (n) og spre dem i potta. Dekk med ca. 1 cm sand. Dette tilsvarer de grove partiklene over frøet på jordet etter såing. Legg plast over potta for å hindre uttørking. Sett den bort i en til to uker. Prøv gjerne med flere potter og ulikt antall frø (n). Merk potta med hvor mange frø (n) det er sådd i den.
  3. Etter en til to uker teller du antall korn (s) som har spirt.
  4. Regn ut spireprosenten (x).
  5. Har du brukt flere potter, regner du ut den gjennomsnittlige spireprosenten.

Repeter prosentregning

Slik regner du ut spireprosenten:

Regn ut spireprosenten (x) med denne formelen:

n·x100 = s

Eksempel: Du sådde 50 korn. Det er 40 spirer i potta. n = 50 og s = 40

Spireprosenten blir:

         50·x100=40 100·50x100=40·100            50x=4000               x=400050               x=80

Svar: Spireprosenten er 80 %

Slik regner du ut gjennomsnittlig spireprosent:

Regn ut gjennomsnittlig spireprosent med denne formelen:

x1+x2+x3+x4antall potter

X1 er spireprosenten i potte 1X2 er spireprosenten i potte 2 osv. 


Eksempel: Du har regnet ut at spireprosenten er:

80 % i potte 1, 90% i potte 2, 75 % i potte 3 og 95% i potte 4.

Gjennomsnittlig spireprosent blir da:

80+90+75+954=85

Svar: Gjennomsnittlig spireprosent er 85 %

Huskelappen

Vi kan gjøre forsøk for å finne ut hvor mye av kornet som spirer.

Det kalles å regne ut spireprosenten.

God spireprosent på kornet er viktig for å få et godt resultat når vi sår korn.

Sist oppdatert 20.04.2018
Skrevet av Gjert-Are Valberg og Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Dyrking av korn