Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du fra før om korn og korndyrking?

Hva kan du om korndyrking? Vet du forskjell på de ulike kornartene?

LK20LK06
Sist oppdatert 11.10.2017
Skrevet av Gjert-Are Valberg

Læringsressurser

Dyrking av korn