Bilde

Tiur og røy på spillplass.

Publisert: 05.07.2012
Tiur og røy på spillplass.

Storfugl (Tetrao urogallus) på leik.