Fagstoff

Darwins finker

Publisert: 05.07.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Et klassisk eksempel på interspesifikk konkurranse er Darwins finker på Galapagos.

Det er stor variasjon på nebbene både innenfor og mellom de ulike finkeartene på Galapagos. Nebbstørrelse og -fasong har betydning for hva slags mat finkene får tak i, og de ulike artenes nebb er tilpasset ulike typer føde. Det har også vist seg at noen arters nebb er forskjellige avhengig av om de lever sammen eller ei. I de områdene hvor finkene lever hver for seg, kan både nebblengde og nisje i stor grad overlappe (de kan utnytte mesteparten av den fundamentale nisjen), mens de utvikler seg i forskjellig retning når de lever sammen, for å unngå å tråkke for mye i hverandres matfat (den realiserte nisjen blir en del mindre enn den fundamentale nisjen). Dette kalles karakterforskyvning ("character displacement").

Ulike nebbfasonger på finkerDarwins finker – ulike nebbfasonger ut fra tilgjengelige ressurser.
Opphavsmann: John Gould