Fagstoff

Mer om stigningstallet

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Finne stigningstallet til en lineær funksjon I avsnittet ovenfor fant vi stigningstallet til den gitte grafen ved å starte i et punkt på grafen og så gå én enhet til høyre.

Ved å starte i for eksempel punktet 1,1 og gå to enheter til høyre, må vi gå fire enheter oppover parallelt med y - aksen for igjen å treffe grafen. Stigningstallet blir

a=42=2

 

Vi får samme verdi for stigningstallet som vi fant ovenfor.

 

Finne stigningstall  til en lineær funksjon. Graf. Dette kan vi også regne oss fram til med utgangspunkt i de to punktene på grafen

a=5-13-1=42=2

I telleren har vi endring i y - verdi og i nevneren endring i x- verdi.

Ser du at vi får samme verdi for stigningstallet uansett hvilke to punkter på grafen vi bruker.

Endring i y - verdi dividert med endring i x - verdi gir alltid verdien for stigningstallet.

 

 

 

Finne stigningstallet til en lineær funksjon. Graf. Vi lar nå x1,y1 og x2,y2 være to vilkårlige punkter på linjen. Legg merke til hvordan vi bruker indekser, 1 og 2, for å «navngi» punkt 1 og punkt 2.

Det er vanlig å la den greske bokstaven delta, Δ, stå for endring.

Vi lar Δx=x2-x1 være endring i x - verdi og Δy=y2-y1være endring i y - verdi.

Stigningstallet til linjen blir

a=y2-y1x2-x1=ΔyΔx