Fagstoff

Konkurranse og nisjefordeling

Publisert: 05.07.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Tiur og røy på spillplass.

Det er begrensede mengder ressurser i naturen. Det er derfor konkurranse om både vann, lys og næring. Det kan også være konkurranse om plass eller partner. Konkurranse kan pågå både innenfor en art og mellom arter og kalles henholdsvis intra- og interspesifikk konkurranse.

Hjorter i kampTo hannhjorter i kamp om ressurser. 

Påfugl i full prakt.Påfuglens fargeprakt er et resultat av seksuell seleksjon. 

Kolibri som drikker nektar.Ulike kolibriarter kan leve i samme område ved at de drikker nektar fra ulike blomster. 

Illustrasjon av nisjer.Interspesifikk konkurranse gjør at hver art får begrenset sin tilgang til ressurser i området.

Intraspesifikk konkurranse

Konkurranse mellom individer av samme art kan være om både plass og næring. Denne konkurransen er viktig for naturlig seleksjon. Den genetiske variasjonen i en populasjon gir individene litt ulike egenskaper som påvirker deres evne til å overleve og reprodusere. De som er best tilpasset, har størst sjanse for overlevelse og formering.

Dyr konkurrerer også om partnere. Dette kan føre til evolusjon av karaktertrekk som kun har til hensikt å gjøre inntrykk på en partner. Dette kalles seksuell seleksjon. Kjente eksempler er de flotte og fargerike fjærene hos påfugl og de store gevirene hos enkelte hjortedyr.

Interspesifikk konkurranse

Interspesifikk konkurranse inntreffer når ulike arter i samme område utnytter de samme ressursene. Dersom ingen av artene "jenker seg", vil en slik nisjeoverlapping kunne føre til at den ene arten utkonkurrerer den andre. Dette kalles Gauses konkurranseprinsipp.

Et annet mulig utfall er at de to konkurrerende artene kan fordele ressursene på en slik måte at de kan leve sammen. Det har vist seg at en slik nisjeoverlapping kan sørge for at artene over tid utvikler seg i litt forskjellig retning slik at de kan utnytte litt ulike deler av nisjen som i utgangspunktet var felles.

Fundamental og realisert nisje

En konkurransesituasjon som beskrevet i forrige avsnitt kan altså føre til at artene bare kan utnytte en del av de mulige ressursene. Det skilles derfor mellom fundamental og realisert nisje.

Den fundamentale nisjen er den nisjen arten kan utnytte dersom den får være helt i fred og slipper å konkurrere med andre om næring, lys og andre nødvendige ressurser. Den realiserte nisjen er den delen av den fundamentale nisjen som arten ender opp med å utnytte når den må konkurrere med andre arter om de samme ressursene. Den realiserte nisjen er alltid smalere enn den fundamentale nisjen.