Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sluttkontroll (kollasje) Sluttkontroll er den siste sjekken av anlegget før det er klart til å tas i bruk.


Eksempel på sluttkontroll. Skjema.  

Når montasjen av anlegget er gjennomført og det er funksjonstestet, vil montøren foreta en sluttkontroll. I denne sjekker han at anlegget er bygd i forhold til de krav som stilles, kundens bestilling og at det fagmessige er ivaretattt.