Fagstoff

Måling

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 22.07.2011
multimeter-avlesing

Spenningsmåling vil være den mest relevante målemetoden ved sluttkontroll og feilsøking i ringe- og porttelefonanlegg.