Fagstoff

Hvordan finne likningen for en rett linje ut fra grafen

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Bilde av koordinatsystem I koordinatsystemet til høyre har vi tegnet grafen til en lineær funksjon.

Grafen skjærer y-aksen i punktet (0,-1). Det betyr at b=-1.

Husk at du alltid finner konstantleddet ved å se hvor grafen skjærer y-aksen!

Når vi går én enhet til høyre fra (0,-1), må vi gå to enheter oppover parallelt med y-aksen for igjen å treffe grafen. Det betyr at a=2.

Likningen for linjen er derfor f(x)=2x-1 .

 

Legg merke til at vi like gjerne kan ta utgangspunkt i et annet punkt på grafen for å finne stigningstallet. Vi ser av grafen at vi får samme resultat om vi tar utgangspunkt i punktet (2,3).