Fagstoff

Hvordan tegne grafen til en lineær funksjon

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Hvordan kan vi raskt tegne grafen til den lineære funksjonen g gitt ved g(x)=-2x+4?

Metode 1

Bilde av koordinatsystem Vi tegner grafen på grunnlag av verditabellen

Vi vet at grafen blir en rett linje. Da er det egentlig nok med to punkter i verditabellen, men det er lurt å ta med et tredje punkt for kontrollens skyld.
Vi klarer oss godt med hoderegning her og fyller ut tabellen!

Bilde av verditabell  

 

 

 

Metode 2

Bilde av koordinatsystem Vi tegner grafen på grunnlag av stigningstall og konstantledd 

Siden konstantleddet b=4, skjærer grafen andreaksen for y=4. Punktet (0,4) ligger derfor på grafen.  

Stigningstallet er -2. Vi tar utgangspunkt i punktet (0,4) og går én enhet til høyre. Stigningstallet forteller at vi så må bevege oss parallelt med y-aksen to enheter nedover for igjen å treffe grafen. Vi kommer til punktet (1,2). Vi har da to punkter på grafen og kan trekke linjen gjennom disse punktene. 

 

Metode 3

Vi tegner grafen med et digitalt verktøy

Definisjonsmengden er her alle reelle tall. I GeoGebra skriver du inn funksjonsuttrykket på skrivelinjen. Fra Algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til Grafikkfeltet.

Tegne graf med digitalt verktøy  .