Fagstoff

Sykdom fra mat og drikke

Publisert: 21.05.2012

Sykdom fra mat og drikke 

bilde av e-coli bakterierE-coli bakterier
Begreper:
mikroorganismer smittekilde

vekstvilkår

næring

lett bedervelig matforgiftning

matinfeksjon kryssforurensing grovkjøkken

 

Filmen handler om hvorfor vi kan bli syke av mat, hvordan mat kan bli bedervet, og hvordan vi kan unngå dette.

Spørsmål

  1. Forklar hva som skjer dersom mat står i romtemperatur over lengre tid.
  2. Forklar ordet smittekilde.
  3. Forklar hva som menes med vekstvilkårene for bakterier.
  4. Forklar forskjellen på matinfeksjon og matforgiftning.
  5. Hva er Mattilsynets oppgave?
  6. Hva er kryssforurensning?
  7. Noen bruker utstyr med fargekoder. Hvorfor?
  8. Hvordan organiseres systemet med rene og urene soner?

Praktisk oppgave

Ta to små fiskestykker og pakk dem i plast. Legg det ene på kjøkkenbenken og det andre på kjøling. Sjekk begge fiskestykkene etter et døgn. Bruk sansene, og beskriv begge fiskestykkene.

Relatert innhold