Fagstoff

Lineære funksjoner

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Bilde av tenkeboble

Grafen til funksjonen vi har studert, ble en rett linje. Slike funksjoner kaller vi lineære funksjoner.

Lineære funksjoner har også det til felles at funksjonsverdien kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

En lineær funksjon er en funksjon som kan skrives på formen

 

                          f(x)=ax+b                 der a og b er konstante tall.

 

Generelt kan vi skrive likningen for en rett linje som

 

y=ax+b  

 

Relatert innhold

Generelt