Fagstoff

Hvordan tegne grafer til funksjoner ved hjelp av et digitalt verktøy

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

I GeoGebra kan vi bruke kommandoen «Funksjon[<Funksjon>, <Start>, <Slutt>]», og vi skriver
St=Funksjon[160t,0,100] i inntastingsfeltet.

Bruk knappen «Flytt grafikkfeltet» for å plassere koordinatsystemet i ønsket posisjon og dra i koordinataksene for å få ønskede avstander.

Fra Algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til Grafikkfeltet.

Skjermbilde, tegne grafer i GeoGebra. Bilde.  

Skjermbilde, innstillinger i GeoGebra. Bilde. Bruk «Innstillinger - Avansert - Grafikkfelt» for å angi «Navn» og «Avstand» på aksene. (Du kan kjappere komme til menyen ved å «høyreklikke» når du peker på et punkt i Grafikkfeltet.)

Vi kan finne antall løpte meter etter for eksempel 10 minutter og 50 minutter både grafisk og ved regning.

Grafisk skriver vi (19,S(10)) og får punktet
A
= (10,1600) som viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 1 600.

Ved regning bruker vi CAS og får for eksempel
S
(50) = 8000 som viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 8 000.