Fagstoff

Artikkelen

Publisert: 23.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

En nyhetsartikkel er en saklig og objektiv tekst som forteller om noe som har hendt.

 

Nyhetsartikkelen gir svar på spørsmålene hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan.

 

Lederartikkelen er redaktørens kommentar til en aktuell hendelse og formidler avisens offisielle synspunkter på saken.

 

Ressurser

Jente 14 år med avis  

Avis i skolen har laget et interaktivt hefte som du kan bla i på nettet

Avis – et massemedium  

 

I heftet finner du informasjon om ulike avissjangre, nyhetskriterier og skrivemodeller.

 

Her ser du et eksempel på hvordan du bygger opp en

nyhetsartikkel 

 

Nyhetsartikkler

 

Nordlys: Krangler gjennom hele russetida 

 

Møre-Nytt: Satsar nær 200.000 på eksamensfilm   

 

Leder Adressavisa:

Jernbane i løse lufta 

 

 

Mann med avis 

Hva er en artikkel?

Sjangerbenevnelsen artikkel er en samlebetegnelse for ulike typer saktekster. Artikkelen er først og fremst informativ og objektiv i formen. Hovedvekten ligger på å redegjøre for en sak eller et emne.

Til artikkelsjangeren hører flere undersjangrer: nyhetsartikler, lederartikler, kronikker og petitartikler. Kronikker og petitartikler har en mer subjektiv form, og er preget av personlige skrivemåter og kreativ bruk av språklige virkemidler.

Nyhetsartikler og bakgrunnsartikler

Nyhetsartikler er den mest vanlige avissjangeren. Nyhetsartikkelen forteller fakta om noe som har hendt, og belyser ofte hendelsen fra ulike sider. Teksten utformes som oftest slik at det viktigste kommer først, og gir svar på spørsmålene hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan. Større aviser har i tillegg lengre bakgrunnsartikler om historiske hendelser, vitenskapelige teorier eller politiske beslutninger som er viktige for å forstå de dagsaktuelle hendelsene.

Vi forventer at innholdet i en nyhetsartikkel skal være seriøst, og den objektive skrivestilen innbyr heller ikke til bruk av virkemidler som ironi, under- og overdriving, slangord og muntlig språk. Artikkelforfatteren bruker med andre ord et korrekt normalspråk utformet i fullstendige setninger.

Viktige kjennetegn på en nyhetsartikkel:           

  • en ingress som svarer på spørsmålene hvem, hva, når, hvorfor og hvordan
  • saklig og objektivt språk
  • grundig belysning av saksforholdet eller emnet
  • vurdering av argumenter for og mot
  • god sammenheng i resonnementet

Lederartikkelen

Lederartikkelen er redaktørens kommentar til en aktuell sak eller hendelse. Lederartikkelen har en fast plass i avisen, og er oftest rammet inn og skilt ut på en tydelig måte. Lederen legger fram avisens offisielle syn på aktuelle saker, og slik sett er den subjektiv i formen.

Men lederartikkelen er likevel skrevet i en saklig stiltone. Språket kan være preget av en tung setningsstruktur, og det kan forekomme bruk av fremmedord i en argumenterende tone. Et typisk trekk for lederartikkelen er bruken av vi i stedet for jeg. Denne skrivestilen kalles redaksjonelt flertall, og vi-formen uttrykker at det er avisens mening som kommer til uttrykk.

Oppgaver

Praktisk stoff for