Fagstoff

Funksjoner

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

  

Bilde av en joggerEn funksjon kan for eksempel vise sammenheng mellom strekning og tid.  Tenkeboble, hvor langt har du løpt. Bilde. Vi kan beskrive sammenhengen mellom strekningen Lene tilbakelegger og hvor lenge hun har løpt ved hjelp av funksjonen S gitt ved

St=160t

der S(x) står for strekningen i meter som Lene har tilbakelagt etter t minutter.

Vi antar at løpeturen varer i 100 minutter. Det vil si at t varierer fra 0 til 100.

Generelt sier vi at f er en funksjon av x dersom hver verdi av x gir nøyaktig
en verdi av f
.

 

For å vise at f er en funksjon av x, skriver vi ofte f(x) (som vi leser «f av x»). 

 

Bilde av tenkeboble 

 

Funksjonen S ovenfor er en funksjon av t og vi skriver S(t). Denne funksjonen er her representert ved en formel eller et funksjonsuttrykk.
Vi kan også la funksjoner være representert ved verditabeller og/eller ved grafer.