Oppgave: Drøfte

Oppgave: Sprekker trollene virkelig?

Publisert: 23.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Tid

30 min

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Sprekker trollene virkelig? 

 

 

Analyser oppbygning og bildebruk

 1. Hvilken problemstilling blir tatt opp i kronikken Sprekker trollene virkelig?
 2. Hvordan er teksten bygd opp?
 3. Omdal bruker et språklig bilde i overskriften og i ingressen. Hvilke tekster er det han refererer til her? Hva er sammenhengen mellom originalteksten og det temaet Omdal skriver om?
 4. Det blir presentert to ulike prinsipielle standpunkter i denne kronikken. Hvilket språklig bilde bruker Omdal når han presenterer standpunktet til norske redaktører?
 5. Når det gjelder det andre prinsipielle standpunktet, refererer Omdal til en amerikansk psykolog og en studie. Hvordan presenterer Omdal dette synet, og hvordan følger han opp det litterære bildet i overskriften?
 6. Kommenter måten Omdal argumenterer på. Har han en klar konklusjon?
 7. Hvilke trekk ved denne teksten tyder på at den tilhører sjangeren kronikk?
Relatert innhold

Praktisk stoff

Teoretisk stoff