Fagstoff

Innledning

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Bilde av funksjonsmaskin

 

Ovenfor ser du to «funksjonsmaskiner», f og g. Når vi putter en verdi inn i en av maskinene, kommer en annen verdi ut. Prøv å finne ut hva maskinene gjør med verdiene vi putter inn. Finner du ut hvordan hver av maskinene er «programmert»?

Funksjonskapittelet handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Vi skal se på hvordan sammenhenger mellom størrelser fra algebra, geometri og praktiske situasjoner kan beskrives ved hjelp av funksjoner.

Funksjoner brukes i mange sammenhenger for å lage matematiske modeller av virkeligheten og i forbindelse med det vi kaller matematisk analyse. I dette kapittelet skal vi se på ulike typer funksjoner med forskjellige egenskaper.

Kapittelet bygger på funksjonskapittelet fra 1T. Du skal lære å derivere polynomfunksjoner og du skal lære mer om hva den førstederiverte og den andrederiverte forteller om forløpet til en funksjon.