Oppgave: Drøfte

Oppgave om artsmangfold

Publisert: 14.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Problemstilling

Stilliserte blomster.  I dette eksemplet skal vi sammenligne artsmangfoldet av blomsterplanter på tre ulike enger. Det finnes totalt sju ulike arter, se bildet. De tre øverste artene er fjernt beslektet og tilhører ulike plantefamilier. De er også fjernt i slekt med de fire nederste artene som alle tilhører samme planteslekt. Artene er fordelt på de tre engene, som vist i figur A, B og C nedenfor.

Tre ulike blandinger av blomster.  

Oppgaver

  • Hvilket område synes du umiddelbart ser ut til å ha høyest artsmangfold?
  • Hva slags resultat får du dersom du regner ut artsrikdommen for områdene A, B og C? Samsvarer det med ditt intuitive svar? Hvis det ikke gjør det, kan du forklare hvorfor?
Relatert innhold