Fagstoff

Situasjonsanalysen og markedsplanen

Publisert: 10.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Ingvar Kamprad, grunnleggeren av IKEA

Flatpakkede møbler, egne designere, store kvanta og lave priser – IKEA er et eksempel på en bedrift som har gått gjennom mange analyse- og utviklingsprosesser!

Fra visjon til markedsplan

Nedenfor ser du en oversikt over hvordan situasjonsanalysen og SWOT-analysen henger sammen med markedsplanen, og hvordan markedsplanen igjen hviler på bedriftens overordnede mål, visjon og forretningsidé. Hvis du klikker på boksene i illustrasjonen, får du opp forklaringer på de ulike begrepene.

Det er bare en del av dette du skal lære om i år, men det vesentlige er at du forstår hvorfor vi gjør en situasjonsanalyse: Den gjør det mulig for oss å fastsette realistiske mål for virksomheten og deretter legge en god og slagkraftig markedsplan.

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player