Fagstoff

Situasjonsanalysen og SWOT-analysen

Publisert: 02.09.2012, Oppdatert: 28.06.2017
SWOT (kollasj)

I situasjonsanalysen kartlegger man de interne og de eksterne omgivelsene til bedriften, slik at man får et grunnlag å planlegge ut fra. Når kartleggingen er gjennomført, er det hensiktsmessig å sortere informasjonen i et SWOT-system.

 

Bilde som illustrerer en bedrift med ansatte og ledelse.Hvor i SWOT-skjemaet vil du plassere de ansatte og ledelsen i en bedrift? 

Bilde av en sprekk i gulvet under en kontorpult.Hva slags trusler utenfra må en bedrift være forberedt på, tror du?

Hva er en SWOT-analyse?

Forkortelsen SWOT står for «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats», og på norsk: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Når vi lager en SWOT-analyse, sorterer vi omgivelsene på en måte som gjør at vi ser på disse spørsmålene:

  • Hvilke styrker og svakheter har vi som organisasjon?
  • Hvilke muligheter har vi, og hvilke trusler vi står overfor? 

Interne forhold (SW)

Når vi vurderer styrker og svakheter (strengths and weaknesses),  er det de interne arbeidsbetingelsene vi har i tankene. Vi ser altså på forhold innenfor organisasjonen, forhold vi kan gjøre noe med.

Eksterne forhold (OT)

De eksterne arbeidsbetingelsene hører stort sett hjemme i kategorien muligheter og trusler (opportunities and threats). Dette er forhold utenfor organisasjonen, forhold vi ikke kan forandre, men som vi må forholde oss til og ta hensyn til i planleggingen.

Oppgaver

Aktuelt stoff