Fagstoff

Kompilasjonsfilm

Publisert: 09.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Huskelappen

En kompilasjonsfilm er en film som er satt sammen av allerede eksisterende filmklipp.

 

Ressurser

den russiske keiserfamilienRomanovdynastiet, den siste keiserfamilien i Russland, fotografert i 1913. Familien ble utryddet under den russiske revolusjonen i 1917. 

Scene fra filmen

Romanovdynastiets fall 

 

Gazas tårer – Offisiell trailer  

 

Verktøy

Filmikon  

På nettstedet
cc.aljazeera.net 
(Al Jazeera Creative Commons Repository) finner du videoklipp som kan brukes til å lage din egen kompilasjonsfilm.

 

NB! Dersom du høyreklikker på lenken, kan du velge å åpne tjenesten i et nytt vindu.

 

puslespill med ansikt  

Hva er en kompilasjonsfilm?

Å kompilere betyr å samle stoff og sette dette sammen til et produkt. En kompilasjonsfilm er dermed laget med utgangspunkt i et materiale som allerede er filmet. Filmskaperen setter deretter dette sammen til en helhet. De første kompilasjonsfilmene ble til i Russland på 1920-tallet, i tiden like etter revolusjonen. 

En av de mest kjente filmene ble laget av Esfir Shub, som kryssklippet filmer av den russiske tsarfamilien med bilder av fattige mennesker. Filmen Romanovdynastiets fall er en kompilasjonsfilm som ble brukt for å forklare hvorfor revolusjonen var nødvendig. Filmen ble laget i 1927, og siden dette var før lydfilmens tid, brukte man tekstplakater mellom filmklippene.

I dag har mange dokumentarfilmer og nyhetsinnslag på TV innslag av kompilasjonsfilm. Eksempler er Brennpunkts dokumentar om Gaza-blokaden og Vibeke Løkkebergs film Gazas tårer. Gazas tårer er laget med filmmateriale som viser krigshandlingene, men uten at Løkkeberg var til stede. Videoopptakene fra mange ulike kilder ble i ettertid satt sammen for å fortelle den historien som Løkkeberg ønsker å formidle.

Lag din egen kompilasjonsfilm

Med digital videoteknologi og distribusjon på nettet har det blitt mye enklere å kopiere video, noe som har gjort det lettere å lage kompilasjonsfilm. 

I utgangspunktet kan du ikke bruke filmer som du finner på nettet til å lage dine egne filmer. Det finnes imidlertid stadig flere som legger ut videoklipp som kan benyttes fritt. Et eksempel er den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera.

Den kanskje enkleste måten å lage en kompilasjonsfilm på, er å benytte YouTubes redigeringsverktøy. Med dette kan du sette sammen og klippe videoer, forutsatt at du allerede har lastet dem opp på YouTube. Verktøyet er enkelt, du kan endre rekkefølge, sette inn- og utpunkt og legge på musikk. Husk på at du ikke kan laste opp videoklipp der rettighetene ikke er avklart