Fagstoff

Globale og regionale mønstre i biomangfold

Publisert: 14.05.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Kolibri som drikker nektar.

Det biologiske mangfoldet er ikke jevnt fordelt utover kloden. Noen områder har mer biologisk mangfold enn andre. Noen av disse har også et høyt antall endemiske arter, det vil si arter som ikke finnes noe annet sted. Slike områder kalles globale "hotspots" og er spesielt verdifulle.

Biodiversiteten ved et korallrev i farger.Artsrikt korallrev i Rødehavet. 

Artsfattig polarørken.Artsfattig polarørken på Grønland. 

Neseape med sin markante nese som har gitt navnet.Neseape er en art som kun finnes på øya Borneo (endemisk for Borneo). Borneo ligger ved ekvator og har et variert og artsrikt plante-og dyreliv.

Breddegradsvariasjon

De mest artsrike områdene på jorda er i tropene, og generelt blir det færre arter jo lenger fra ekvator man kommer. De fleste hotspots er i tropiske områder, men det finnes også noen i tempererte strøk. Det er ingen hotspots i polare områder.

Kart over verdens hotspotsHotspots – biodiversitet (biomangfold).
Opphavsmann: Ninjatacoshell
 

Høyde- og dybdevariasjon

Det er også en nedgang i biomangfold med økende høyde over havet.

I havet ser det ut til at biomangfoldet går ned med økende dybde, men høyest mangfold finnes ofte ved midlere dybder.

Isolasjon

Det er kjent at biomangfoldet er mindre på små øyer langt ute i havet enn på større øyer nært land. Mangfoldet går ned med økende isolasjon og nedgang i areal. Geologiske barrierer som store fjellkjeder kan bidra til isolasjon på samme måte.

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff