Fagstoff

Karakterer og konflikter i filmfortellingen

Publisert: 03.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Huskelappen

Alle fiksjonsfilmer har en hovedkonflikt som driver handlingen framover.

 

Hovedkarakteren i filmen kalles protagonisten.

 

Antagonisten er den eller de som vil hindre hovedkarakteren i å nå målet sitt.

 

Hovedkarakterene utvikler seg som oftest i løpet av filmen.

 

Vendepunkt og klimaks er avgjørende punkter i filmfortellingen.

 

Ressurser

Scene frå filmen "Harry Potter and the Deathly Hallows"Scene fra filmen Harry Potter and the Deathly Hallows. 

Se traileren til filmen

Harry Potter and the Deathly Hallows 

 

– Hvordan blir hovedkonflikten i denne filmen presentert?

– Hvem er protagonisten?

– Hvem er antagonisten?

 

Image showing the thumbnail for content named \"Literary means: Protagonist and antagonist\"Literary means: Protagonist and antagonist 
  

Les mer om Propps funksjonsanalyse 

 

Hva skaper gode filmkarakterer? 

 

Test deg selv

My Task ikonKlikk på bildet for å lage egne tester i My Task. Du kan utfordre andre i klassen til å svare på spørsmålene dine. 

Dei tre mostrene. Dramatisering: elever ved Vågsbygd videregående skole. Filmproduksjon: elever ved Vennesla videregående skole. Produsert for NDLA.

 

Fortellerteknikken i moderne fiksjonsfilmer er inspirert av folkeeventyrene. Hva går hovedkonflikten i Dei tre mostrene ut på? Hvem er protagonisten? Hvem er antagonisten?

 

Hovedkonflikten

En film er en historie som fortelles ved hjelp av bilder og lyd. Hver film har en hovedkonflikt. Det er hovedkonflikten som driver handlingen framover. Hovedkonflikten blir presentert helt i starten av filmen, i det vi kaller anslaget. Det fører til at vi får lyst til å se videre for å finne ut hvordan denne konflikten kan løses.

Et eksempel på en slik konflikt kan være: En mann våkner opp en dag og er den eneste levende personen i hele byen. Han må ut for å sjekke om det er flere overlevende andre steder på jorda. Dette tar oss videre til neste punkt.

Mål

I enden av hver hovedkonflikt skal det væra et mål, en løsning på de problemene karakterene i filmen opplever. I vårt eksempel vil trolig mannen ha som mål å finne andre overlevende. Men kanskje er den flokken av overlevende han finner, ikke slik han tenkte seg? Kanskje det er flere konflikter han må kjempe seg gjennom før han når fram til det endelige målet?

Protagonisten

Den personen som strever seg gjennom hovedkonflikten mot målet i filmen, kalles protagonisten eller hovedkarakteren. Dette er den viktigste personen i filmen. I de fleste filmer forandrer hovedkarakteren seg i møte med hovedkonflikten. I en analyse er det viktig å forklare hva denne forandringen går ut på, og hva det er som gjør at hovedkarakteren forandrer seg.

Antagonisten

I en film skal protagonisten møte motstand. Hvis ikke blir ikke filmen spennende. Denne motstanden blir ofte presentert gjennom en antagonist. En antagonist står i veien for protagonisten, slik at det er vanskelig for ham eller henne å nå målet sitt. Kanskje møter mannen i eksempelet vårt etter hvert et annet menneske. Så viser det seg at dette andre mennesket har onde hensikter. Vår protagonist må da kjempe videre for å finne gode mennesker og nedkjempe motstanden fra antagonisten.

Vendepunkt (point of no return)

I vendepunktet i filmen har protagonisten ikke noen annen vei å gå enn å møte hovedproblemet. Nå er det ingen vei tilbake. Protagonisten må foreta et valg. Vendepunkt for protagonisten vår kan være at han må bestemme seg for om han skal slå seg sammen med de onde, eller om han skal leve et ensomt liv alene. Han bestemmer seg for å leve sammen med de onde.

Klimaks

I filmens klimaks når spenningen et høydepunkt. Konflikten blir løst, og spenningsnivået synker. Filmeksempelet vårt får ikke en lykkelig slutt. Slik sett vil nok ikke denne filmen slå an i Hollywood! Vår hovedkarakter slår seg sammen med de onde. Han er ikke lenger alene. I løpet av filmen har han har gått fra å være en god, men ensom, mann til å bli en mindre grei mann med venner.

Relatert innhold