Fagstoff

Kjøpsprosessen

Publisert: 14.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Foregår kjøpsprosessen slik at vi ser et produkt og deretter går rett bort og kjøper det? Vel, noen ganger er det faktisk så enkelt, særlig ved varer som innebærer lav risiko ved kjøp. Ved andre anledninger bruker vi derimot lang tid på å orientere oss om hva som finnes, vi ser på alternativer og vurderer frem og tilbake før vi går til ervervelse av et produkt.

Bilde av øyne.

I dette kapittelet skal du lære om hele prosessen fra vi oppdager et udekket behov, og til vi kjøper et produkt. Du skal også få innsikt i hvordan vi tar til oss nye produkter som introduseres på markedet, og hvordan disse produktene spres blant forskjellige typer forbrukere.