Fagstoff

Porttelefon

Publisert: 05.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Porttelefon. Foto. Porttelefon er et kommunikasjonsanlegg som benyttes som adgangskontroll i bygg med flere boenheter. Ved å benytte et slikt anlegg får man kontroll over byggets fellesområder og med hvem som får adgang.


Porttelefon

Et porttelefonanlegg er et anlegg som baserer seg på bruk av hørsel og tale. Det er kommunikasjonsdelen i anlegget som er det bærende elementet. Personen utenfor kommer i kontakt med personen innenfor og kan formidle ærendet sitt, mens personen innenfor har kontroll med hva som videre skal skje. 

Eksempler på bruk

  • Ved bomstasjoner (parkeringsplasser)
  • Ved låst hovedinngang til offentlige kontorer
  • Ved låst hovedinngang til private boliger (f.eks. høyblokker)
  • Ved betalingsautomater

Komponenter

Gjennomgang av komponentene som inngår i et porttelefonanlegg: