Fagstoff

Ortogonale og parallelle vektorer

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Setningene om ortogonale og parallelle vektorer som vi har sett på tidligere, gjelder også når vektorene er plassert i et koordinatsystem.

Forutsatt at alle vektorene har lengde forskjellig fra null, gjelder:

aba=t·b         taba·b=0

 

Eksempel

Undersøk om a=3,4 og b=6,8 er parallelle.

Løsning

2·3,4=6,8ab fordi 2·a=b

Eksempel

Undersøk om a=3,4 og b=4,-3 er ortogonale.

Løsning

3,4·4,-3=3·4+4·-3=0ab fordi a·b=0Bilde av tenkeboble

Oppgaver