Fagstoff

Dekomponering av vektorer

Publisert: 22.05.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Bilde av vektorkoordinater

Da vi innførte vektorkoordinater,

så vi hvordan en vektor, a, kunne skrives som en sum av de to vektorene ax og ay. Av figuren ser vi at

a=ax+ay

Når vi skriver en vektor som en sum, sier vi at vi dekomponerer vektoren.

 

Her er askrevet som en sum av to vektorer som er parallelle med koordinataksene. (Når vi dekomponerer en vektor, kan komponentene i prinsippet ha en hvilken som helst retning.)

På koordinatform kan vi skrive

  a=ax+ay5,3=5,0+0,3

Oppgaver